Antibiotic Stewardship

Module ter ondersteuning van het A-team voor het bewaken van het antibioticabeleid, het onnodig of onjuist gebruik van antimicrobiële middelen te beperken, resistentieontwikkeling tegen te gaan, klinische uitkomsten te verbeteren en kosten te verminderen.

Antibiotic Stewardship
AB-Boekje

MICORE voorziet in functionaliteit om een digitaal AB-Boekje op te zetten te beheren. Alle wijzigingen worden gelogd en pas na een accordeer ronde  gepubliceerd. Het AB-boekje is geïntegreerd met het vastleggen van een ab-advies in het consult. De gegevens van het AB-Boekje worden ook gebruikt om afwijkingen te signaleren bij de voorgeschreven antibiotica.

Interventies

Automatisch voorgestelde interventies  worden bepaald op basis van opgegeven criteria, ontvangst van voorschrijvingen uit het EVS en verandering in klinische waarden van de patiënt. MICORE voorziet dagelijks in een lijst met patiënten waarbij een interventie van toepassing is. Alle genomen interventies worden historisch bewaard.

Dagelijkse monitoring
Kenmerken

Onderhouden van ziekenhuis AB-boekje (toegankelijk via desktop, tablet en mobiel)

Real-time monitoring van antibiotica inzet op basis van clinical rules

Koppelingen met o.a. LIMS, EPD en EVS

Signalering bij gebruik reserve en/of beperkt voorschrijfbare middelen

Signalering bij afwijking t.o.v. formularium en/of AB-advies

Actuele patiënt besprekingslijst t.b.v. multidisciplinair overleg

Automatisch aanbevolen patiënt interventies

Vastleggen interventies t.b.v. iv-or switch, 72 uur intraveneus, behandelduur, TDM, etc.

Andere MICORE modulen