Consultregistratie

Module die de communicatie ondersteunt tussen de consultaanvraag van een behandelend arts en de conclusies en aanbevelingen van de arts-microbioloog op basis van labonderzoek en actuele/historische patiëntgegevens.

Consultregistratie
Consult

Het opzoeken van de patiënt en vastleggen van een consult gaat in MICORE met twee muisklikken.   Een consult kan desgewenst eerst als concept worden vastgelegd en na eventuele verbetering van typefouten of anderzijds definitief worden opgeslagen. Een consult bestaat uit een intern en extern deel. Alleen het externe deel wordt verstuurd naar het EPD.

Patiënt consultdossier

Het consultdossier is zo opgebouwd dat bij het vastleggen van een nieuwe consult de consulthistorie van de patiënt inzichtelijk blijft. Ook andere gegevens zoals meetwaarden en werkdiagnoses blijven in beeld. Vanuit het LIMS is in dezelfde  patiëntcontext direct het MICORE consultdossier te activeren zonder hiervoor eerst in MICORE te hoeven inloggen.

Superviseren

Vastgelegd kan worden of consulten vastgelegd door een AIOS gesuperviseerd dienen te worden. Een AIOS heeft de mogelijkheid om een consult eerst als concept vastleggen en daarna definitief maken. Vanaf dat moment is het consult zichtbaar voor de supervisor. Die heeft de mogelijkheid om het consult eerst nog aan te passen alvorens deze te accorderen. Een consult kan echter ook voor correctie worden teruggestuurd naar de AIOS.

Integratie AB-Boekje

Bij het merendeel van de consulten is ook een antibiotica advies van toepassing. Op basis van de werkdiagnose is het mogelijk de overeenkomstige therapie direct uit het AB-Boekje te selecteren. Indien het daadwerkelijk voorgeschreven middel vervolgens  afwijkt van het gegeven advies, wordt hiervan een signalering gemaakt.

Kenmerken

Vastleggen patiënt consult

AB-boekje geïntegreerd met consultregistratie

Consulten direct inzichtelijk in EPD middels HL7-koppeling

Vastleggen werkdiagnose en micro-organisme

Verloop van meetwaarden zoals temperatuur, CRP, GFR, etc

Patiënt antibiotica historie

Superviseren van consulten

Patiënt consultdossier direct te activeren vanuit LIMS

Koppeling met GLIMS bellijst

Uitgebreide zoek & filter mogelijkheden

Zelfstandig uit te voeren data analyse op alle gegevens

Andere MICORE modulen