Data Intelligence

Laboratoriumdiagnostiek staat in toenemende mate onder invloed van marktwerking. Huisartsen maar ook specialisten binnen het ziekenhuis, worden beweeglijker als het gaat om de labs waar zij hun productie aanbieden.

Data Intelligence biedt u inzicht in grote hoeveelheden data, waardoor beter gestuurd kan worden binnen het laboratorium.

Data Intelligence
Aanvragen

Data Intelligence biedt u inzicht in het gedrag van uw aanvragers/klanten. Door tijdig op de hoogte te zijn van wijzigingen in het aanvraaggedrag kunt u proactief het gesprek aangaan, waardoor u beter kunt sturen op de markt- en financiële positie van het lab. Naast het actuele aanvraaggedrag van uw klanten helpt Data Intelligence u ook om inzicht te verkrijgen in trends, waarbij met slechts één muisklik tussen actuele en historische informatie gewisseld kan worden.

Doorlooptijden

Niet alleen kwaliteit maar ook controle over uw doorlooptijden is van belang om uw aanvragers te behouden. Data Intelligence biedt u inzicht in de doorlooptijden van de verschillende onderzoeken. Hiermee kunnen niet alleen mogelijke procesverbeteringen gevonden worden, maar kan ook onderzocht worden welke onderzoeken ervoor zorgen dat SLA’s niet gehaald worden.

Productie

Data Intelligence biedt u eenvoudig inzicht in uw productiecijfers (bijvoorbeeld aantal banale kweken) waarbij gemakkelijk gewisseld kan worden tussen verschillende perioden. Hierdoor krijgt u meer inzicht in uw productie.

Resistentie

Er bestaan, nationaal zowel als internationaal, grote zorgen ten aanzien van de toename van antimicrobiële resistentie. Data Intelligence biedt u eenvoudig verschillende resistentieoverzichten waarmee u de resistentie ontwikkelingen binnen uw huis eenvoudig kunt monitoren.

Endemisch niveau

Met Data Intelligence heeft u inzicht in het niveau van alle micro-organismen die aangetroffen worden door het laboratorium. Hierbij kan eenvoudig gewisseld worden tussen afdeling en ziekenhuisbreed. Eventuele uitschieters (2x standaarddeviatie) worden duidelijk weergegeven voor verdere analyse.

Voorschrijfgedrag antibiotica

Data Intelligence stelt u in staat het voorschrijfgedag van antibiotica binnen uw ziekenhuis dieper te analyseren. Welke afdeling schrijft kuren voor die te lang duren en hoe verhoudt dit zich met andere specialisme? Met Data Intelligence vindt u gemakkelijk antwoord op deze vragen die u helpen het antibiotica gebruik binnen uw ziekenhuis te analyseren en verbeteren.

Kenmerken

Standaard analyse overzichten

Uitgebreide filter- en groeperingsmogelijkheden om gegevens inzichtelijk te maken

Gekozen filterinstellingen als favoriet vast te leggen

Export van onderliggende data naar Excel

Export van dashboard naar Excel of als PDF

Met slechts één muisklik tussen actuele en historische informatie wisselen

Andere MICORE modulen