Infectiepreventie

Het voorkomen van ziekenhuisinfecties draagt bij aan de patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Voorbeelden van infectiepreventiebeleid zijn: schone lucht, isolatie en desinfectiebeleid, monitoren van post operatieve wondinfecties.

MICORE Infectiepreventie ondersteunt de afdeling ziekenhuishygiëne & infectiepreventie proactief met het voorkomen van ziekenhuisinfecties en verspreiding van (resistente) micro-organismen onder patiënten, bezoekers en medewerkers.

Infectiepreventie
Contactonderzoek

MICORE onderscheid drie contactonderzoek typen, te weten: contactonderzoek vanuit een indexpatiënt, contactonderzoek vanuit afdeling en cohort contactonderzoek. Contactonderzoek worden uitgevoerd op basis van het ringprincipe. Van iedere positieve patiënt wordt een ring gemaakt van contactpatiënten net zolang tot geen positieve contactpatiënt meer gevonden wordt. Aanvullend op patiënt contactonderzoek kan een medewerker contactonderzoek worden uitgevoerd.

PREZIES registratie

Dit betreft de POWI, Lijnsepsis en Prevalentieonderzoek. Voor alle drie de registraties geldt dat MICORE de volledige dataspecificaties en -controles van PREZIES ondersteund. Afgeronde registraties worden rechtstreeks vanuit MICORE naar OSIRIS verstuurd met een directe feedback of een registratie is geaccepteerd. MICORE ondersteund een 100% geautomatiseerde vulling met data vanuit de relevante bronsystemen.

Lab-uitslagen

Lab-uitslagen worden realtime verwerkt. Middels zelf te definiëren Business Logica is te bepalen welke uitslagen relevant zijn en of deze uitslagen als positief of negatief gekenmerkt moeten worden. Lab-uitslagen worden volledig automatisch als 1ste positieve uitslag  of als positieve/negatieve controle uitslag bij de van toepassing zijnde micro-organisme geregistreerd.

Signaleringen en isolaties

Patiënt isolatie records worden automatisch gestart en beëindigd op basis opname en ontslag berichten. Gerelateerd aan de isolatievorm checkt MICORE of de desbetreffende patiënt in een juiste isolatiekamer ligt, indien dit vereist is. Ingesteld kan worden bij welke patiënt situatie wijziging MCORE een melding moet genereren.

Niet patiënt gerelateerde adviezen

Niet patiënt gebonden adviezen zijn in MICORE te beheren. Aan een advies zijn taken te koppelen, zijn notities bij te houden in een logboek, zijn een oneindig aantal document te koppelen en kan worden voorzien van een verslag. Kortom alle gegevens op één plek.

Niet patiënt gerelateerde lab-uitslagen

In MICORE kunnen objecten en objectitems worden gedefinieerd waar gerelateerde lab-uitslagen automatisch dan wel handmatig aan zijn te koppelen. Of het nu gaat om lab-uitslagen in kader van periodieke surveillance van water tappunten of patiënt lab-uitslagen gerelateerd aan het gebruik van een endoscoop. Een melding wordt gegenereerd indien een lab-uitslag aan gedefinieerde criteria voldoet.

Kenmerken

Volledig vrij in te richten business logica voor geautomatiseerde gegevensverwerking

Real-time verwerking van positieve- en negatieve (controle)kweken

Geautomatiseerd registreren en afsluiten van patiënt micro-organismen

Geautomatiseerd verwerken van patiënt signaleringen en isolaties

Geautomatiseerd patiënten in bronsystemen vlaggen en ontvlaggenAutomatisch gegenereerde meldingen en taken

Automatisch isolatie instellen bij opnamebericht en beëindigen bij ontslagbericht

Overzicht actuele isolaties en openstaande taken

Geautomatiseerd patiënt- & medewerker contactonderzoek

Dynamische Epi-curve

Real-time signalering van micro-organisme verheffing

Micro-organisme resistentie overzichten

Dynamisch samengestelde dienstoverdracht informatie

Inzicht actuele poli-afspraken van gevlagde patiënten

PREZIES Powi, lijnsepsis en prevalentieonderzoek

PREZIES aanlevering met directe terugkoppeling

Vastleggen van niet patiënt gerelateerde adviezen

Zelfstandig uit te voeren data analyse op alle gegevens

Andere MICORE modulen