De oplossingsvisie is gericht op het ondersteunen en continue bewaken van een veilige patiëntenzorg. MICORE genereert automatisch meldingen van relevante voorvallen en acties. Dit maakt het steeds weer handmatig verzamelen en checken van gegevens overbodig. Naast ‘peace of mind’, zorgt dit ook voor een aanzienlijke tijdsbesparing.

MICORE
Webbased

MICORE is een webbased applicatie die wordt geïnstalleerd op een delicated (virtuele) server binnen ‘de muren’ van de organisatie. De architectuur van MICORE zorgt voor een schaalbare oplossing waarbij desgewenst van meerdere servers gebruikt kan worden gemaakt om load balancing mogelijk te maken en up-time te garanderen.

Licentie

MICORE kent een jaarlijkse software licentievergoeding per module welke  gerelateerd is aan de grote van de organisatie.  De software licentie is in principe jaarlijks opzegbaar. Onderdeel van de software licentie is een uitgebreide SLA (Service Lecel Agreement) waarin de services van Softmedex zijn vastgelegd.

Browser ondersteuning

MICORE is benaderbaar vanaf elke werkstation dat over een browser beschikt en vereist geen lokaal geïnstalleerde plug-ins. Browsers die worden ondersteund zijn Firefox , Internet Explorer (vanaf versie 9) en Chrome.

Integratie met andere applicaties

MICORE kent verscheidene plug-ins welke het mogelijk maken om gebruikers toegang te geven tot bepaalde functies zonder dat expliciet MICORE hiervoor ‘gestart’ hoeft te worden. Vanuit een externe applicatie, bijvoorbeeld het LIMS,  wordt deze plug-in dan aangeroepen. Autorisatie en patiëntcontext zijn onderdeel hiervan.

Configuratie flexibiliteit

De inrichting van MICORE is door de organisatie zelf te bepalen. Voor bepaalde stamgegevens, zoals bijvoorbeeld afdelingen,  geldt een automatisch vulling vanuit externe applicaties. Middels zelf te definiëren Business Logica is sturing te geven aan bepaalde verwerkingsprocessen.

Data analyse dashboards

MICORE beschikt over geïntegreerde data analyse functionaliteit, waarmee alle opgeslagen gegevens zijn te analyseren en te gebruiken in zelf te creëren interactieve dashboards.

De module Data Intelligence gaat hierin een stap verder met data analyse in een bredere context dan alleen gegevens van MICORE.

MultiNote

MultiNote is algemene functionaliteit toegankelijk  voor MICORE gebruikers. Met MultiNote zijn alle niet patiënt gerelateerde notities, taken en  agenda gebeurtenissen  vast te leggen en te ordenen. Of het nu gaat om een persoonlijke to-do-list of meldingen bestemd voor de hele afdeling of notities alleen bestemd voor een specifieke groep van collega´s.

MultiNote zorgt voor een efficiënte dienstoverdracht van niet patiënt gerelateerde gebeurtenissen. Notities van de afgelopen dagen en de nog te nemen acties zijn direct inzichtelijk, waardoor met één oogopslag kennis genomen kan worden van de actuele stand van zaken.

Connectivity Gateway

De MICORE Connectivity Gateway koppelt met alle relevante bronsystemen. Dit kan rechtstreeks zijn of via een middle-ware oplossing zoals Cloverleaf. De Connectivity Gateway ondersteund naast HL7- berichtenuitwisseling ook aanvullende protocollen zoals X.12 en SOAP. De Connectivity Gateway conformeert zich aan het berichtenformaat dat een bronsysteem ondersteund.

Met de Enterprise Service Bus die onderdeel uitmaakt van de Connectivity Gateway kan een organisatie alle SOA (Service Oriented Architecture) en niet-SOA-software assets integreren met MICORE. Business Process Management maakt het mogelijk om mensen, processen, data en applicaties te verbinden.

Kenmerken

Real-time verwerking van data uit bronsystemen LIMS, EPD, EVS, etc.

Geautomatiseerd monitoren van inkomende data

Automatisch gegenereerde meldingen en taken

Overzichtelijke presentatie van gegevens

Geen aparte Excel-lijsten en Word-documenten meer nodig

Vastleggen van niet patiënt gerelateerde gegevens

Te activeren vanuit andere applicaties

Minimaliseren van handmatige data-invoer en bewerkingen

Rapportage en statistiek

Loggen van gegevens

Toegangsautorisatie met gebruikersrollen

Intuïtief in gebruik met korte leercurve

Web-based schaalbare oplossing

MICORE modulen

MICORE bestaat uit een viertal modulen. U kunt kiezen om alle modulen te gaan gebruiken of slechts één. Welke modulen u ook kiest,  ze vormen altijd één integrale oplossing.